در دومین جلسه برگزار شده از دور دوم نشست های هیات به تاریخ 30/3/1392 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر نعمت الله صفری فروشانی از جامعة المصطفی (ص) العالمیة از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری موافقت شد.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات:

تحلیلی بر قیام های علویان در دوران امام رضا (ع) و ارتباط آن با ولایتعهدی / شیعه شناسی / 1388

بررسی رجالی شرطة الخمیس / شیعه شناسی / 1390

تعامل امام رضا (ع)‌با فرقه واقفیه / مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی / 1391

گونه شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان (عج) در عصر غیبت صغری با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب / مشرق موعود / 1390

نقش شیعیان در انساب نگاری عمومی / پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی / 1391

 

کتب:

       کوفه از پیدایش تا عاشورا / موسسه فرهنگی هنری مشعر / 1391

کلیه حقوق متعلق است به سایت شخصی دکتر نعمت الله صفری فروشانی
طراحی در سما