منتشر شده در: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال ششم بهار 1394 شماره 18
سال: 1394
شماره: 18
نویسندگان همکار: عمار ابوطالبی
رتبه علمی: مشخص نشده
لینک در سایت اصلی: http://www.ensani.ir/fa/content/339566/default.aspx

چکیده:

پژوهش پیرامون حیات علمی اندیشمندان امامی مقیم، نزیل یا مجاور بیت الله، آثار مکتوب و غیرمکتوب ایشان در مکه جلب توجه می نماید. تألیف و استنساخ کتاب، تجدید بنای کعبه، اجازه های فقهی و روایی، مقابله، تصحیح و قرائت بسیاری از کتاب های فقهی و حدیثی امامیه در مکه و جلسات و محافل علمی ایشان که مشتاقان فراگیری علوم اهل بیت^ را به مکه می کشانده، عمق حضور عالمان مکتب اهل بیت^ در این شهر را روشن خواهد نمود. قرن یازدهم شاهد بیشترین حضور علمی و عملی عالمان امامی در مکه است. برخی از این اندیشمندان در مکه جایگاه رفیعی داشته اند تا جایی که کتاب هایی که توسط مخالفان در گذشته و حال پیرامون اعلام مکی نوشته شده از ایشان نام برده اند.

کلمه های کلیدی:
• امامیه
• مکه
• شیعیان مکی
• سید نورالدین علی موسوی عاملی
• اندیشمندان امامی

pdf دانلود مقاله جایگاه آثار اندیشمندان امامی مکی در گسترش فضای علمی در مکه در قرن 11 و 12 هجری (480 KB)

کلیه حقوق متعلق است به سایت شخصی دکتر نعمت الله صفری فروشانی
طراحی در سما