منتشر شده در: تاریخ نگری و تاریخ نگاری،سال بيست و هفتم شماره 19 بهار و تابستان 1396
سال: 1396
شماره: 19
نویسندگان همکار: عباس ميرزايي نوكابادي *، نعمت الله صفري فروشاني،
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
لینک در سایت اصلی: http://hph.alzahra.ac.ir/article_3080.html

چکیده
توجه به منابع تاریخی در مطالعات سیره شناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. منابعی که جایگاه کمتری در حوزه تولید میراث مکتوب میان شیعیان را به خود اختصاص داده است. در مقابل اهل سنت، نسبت به نگارش متون تاریخی توجه جدی تری از خود نشان داده اند. هم از این روست که به نظر می‌رسید برای فهم و تبیین تاریخ تشیع و اهل بیت توجه به این طیف از منابع سنی امری ضرور است. حال این سوال شایسته پاسخ است که برای فهم تاریخی اهل بیت رجوع به دادهای تاریخی اهل سنت چه جایگاهی دارد؟ در این نوشتار این فرضیه دنبال می‌شود که به نظر می‌رسد منابع تاریخی اهل سنت تاثیر معناداری در مطالعات سیره شناسی ائمه دارد. از همین روی تاریخ و سیره امام سجادع بر اساس کتاب تاریخ مدینه مدینه دمشق ابن عساکر(م.571ق.) با سه منبع امامی، یعنی الارشاد شیخ مفید(م.413ق.)، الخرائج قطب راوندی(م.573ق.) و مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب(م.588ق.) مورد مطالعه قرار گرفته تا این فرضیه مورد راست آزمایی قرار گیرد. از این رو با بررسی مقایسه ای میان مقدار اطلاعات ارائه شده میان این سه منبع امامی و یک منبع سنی درباره امام سجادع، نشان داده شده که اختلاف قابل توجهی میان حجمِ کمی و محتوایی اطلاعات ارائه شده آن ها وجود دارد بگونه ای که عدم توجه به آن ها آشکارا در نتایج پژوهش می تواند اثرگذار باشد.
کلیدواژه‌ها
کلیدواژگان: تاریخ اهل بیت(ع)؛ منابع تاریخی؛ مطالعات سیره ای؛ سیره امام سجادع؛ تاریخ مدینه دمشق

  pdf دانلود مقاله تاثير منابع تاريخي اهل سنت در مطالعات سيره شناسي ائمه؛ (مطالعه موردي سيره امام سجادع و تاريخ مدينه دمشق ابن عساكر) (576 KB)

کلیه حقوق متعلق است به سایت شخصی دکتر نعمت الله صفری فروشانی
طراحی در سما