منتشر شده در: تاریخ تمدن اسلامی،مقاله 5، دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-121
سال: 1390
شماره: 2
نویسندگان همکار: سیدمحمدرضا عالمی
رتبه علمی: مشخص نشده
لینک در سایت اصلی: https://jhic.ut.ac.ir/article_50512.html

چکیده
شیعیان در نسب‌نگاری عمومی نقشی برجسته داشتند و از پیشروان این علم بودند. آنان با استفاده از منابع شفاهی چون نقل از نسب‌دانان نخستین و گفتگو با عالمان و شیوخ قبایل و نیز منابع مکتوب چون کتب پیشینیان، کتیبه‌ها و سنگ قبر‌ها، به ثبت انساب اقدام کردند. نوشته‌های نسب‌نگاران شیعی به ویژه ابن کلبی از منابع اصلی نسب‌نگاران بعدی اعم از شیعه و سنی بوده است. همچنین کتاب الاکلیل همدانی که نوآوری خاصی در استفاده از منابع دست اول چون کتیبه‌ها و سنگ قبر‌ها در انساب نگاری دارد از این دست آثار است. این نوشتار ضمن بررسی تألیفات مهم و اساسی شیعیان در نسب‌نگاری عمومی به نقاط برجسته و تأثیرگذار آن‌ها در این حوزه می‌پردازد و از میزان سهم‌شان در این دانش سخن می‌گوید.
کلیدواژه‌ها
شیعیان؛ نسب نگاران؛ نسب نگاری عمومی؛ منابع نسب نگاری

کلیه حقوق متعلق است به سایت شخصی دکتر نعمت الله صفری فروشانی
طراحی در سما